Home > Member

Member 2020

◆2020 ◇2019 ◇2018 ◇2017 ◇2016 ◇2015 ◇2014 ◇2013 ◇2012

Professor (BOSS)
 Masaru Tachibana

Assistant Professor
 Ryo Suzuki

Doctor
■ Kazuma Akikubo  Marina Abe
■ Marina Tsujimoto

Master 2
 Natsuko Urushihara ■ Ryohei Yamamoto
 Ayano Karasawa  Sota Kawaguchi
 Saori Matsushita

Master 1
■ Ayaka Gomita  Yuta Nakamura

Bachelor 4
 Tomonari Arai ■ Yuma Nishi
 Yuji Mitake  Miyabi Watanabe

Bachelor 3
 Ken Inoue ■ Daiki Takaku
 Seita Fujii  Daisuke Hishinuma

Secretary
 Abe Ritsuko