Home > Member

Member

2015 2014 20132012

Professor
Masaru Tachibana
 
Assistant Professor 
Hidenobu Murata
 
Master 2
■ Kyohei Kato Takeharu Kishi
Miyabayashi Toru
Shiyo Morisako
 
Master 1
Ryo Suzuki Marina Tsujimoto
■ Hiroaki Hayase
 
Bachelor 4
Ryohei Kimura Ryota Yanagisawa
Ryo Yoshie
 
Bachelor 3
Yuya Ogata ■ Hiromichi Gonnokami
■ Takehiro Saeki ■ Chika Sigemoto
■ Moeka Taniguchi
■ Saori Yamamoto