Home > Member

Member 2019

◆2019 ◇2018 ◇2017 ◇2016 ◇2015 ◇2014 ◇2013 ◇2012

Professor (BOSS)
Masaru Tachibana

Assistant Professor
Ryo Suzuki

Doctor 3
 Marina Tsujimoto  Akansha Dagar

Master 2
 Marina Abe  Tyler Kurahashi
Shingo Hara Yuto Funamori

Master 1
 Natsuko Urushihara  Nobuyuki Okabe
 Ayano Karasawa  Sota Kawaguchi
 Saori Matsushita  Ryohei Yamamoto

Bachelor 4
 Mei Aizawa  Ayaka Gomita
Yuta Nakamura

Secretary
 Ritsuko Abe