Home > Member

Member

2017 2016  2015  2014 2013  

2012

Professor (BOSS)
 Masaru Tachibana  
 
Assistant Professor 
 Hidenobu Murata  

Doctor 1
 Ryo Suzuki  Marina Tsujimoto
 Akansha Dagar
 
Master 2
 Ryo Yoshie
 
Master 1
 Yuya Ogata  Hiromichi Gonnokami
 Takehiro Saeki  Chika Shigemoto
 Moeka Taniguchi  Saori Yamamoto

 Bachelor 4
 Marina Abe  Tyler Kurahashi
 Fumiya Hato  Yuto Funamori

 Bachelor 3
 Natsuko Urushihara  Nobuyuki Okabe
 Ayano Karasawa  Sota Kawaguchi
 Saori Matsushita  Ryohei Yamamoto
 
Secretary 
 Ritsuko Abe